Konference klubu chovatelů foxteriérů ČR

29.10.2012 07:38

V neděli 28. 10. 2012 jsem se zúčastnil Klubové konference KCHF ČR v Motelu Jestřábec u Velkého Meziříčí, na které se hodnotilo uplynulé čtyřleté volební období, místopředseda František Švéda předal bronzový Vůdcovský odznak kamarádovi Markovi Kubrickému, proběhla volba nového výboru, revizora a revizní komise a bylo přijato usnesení, které vytýčilo hlavní úkoly do dalších let.